Hyttetur

Forrige helg var det TrAMS’ årlige hyttetur til BUL-hytta i Bymarka. Her fikk man prøve seg på blant annet sying og PVK. De fikk i tillegg HLR-trening, case-trening og fikk lære om bårer og EKG. Det var også morsomme kveldsaktiviteter med topp stemning. 

MedHum-løpet!

I dag deltok TrAMS og over 130 andre i MedHum-løpet. Det var en flott dag med mye positivitet og engasjement. Pengene samlet inn fra sponsorer vil i samarbeid med Unicef gå til psykososial støtte og grunnleggende helsetilbud for syriske barn og unge på flukt i Jordan.

Har du også lyst til å støtte prosjektet? Vipps ønsket beløp til 91845, og merk transaksjonen med “MedHum Trondheim” :)

Påmelding til hytteturen 2017

Hytteturen står for tur, og her kommer påmeldingen! Turen vil bli arrangert 22.-24. september på BUL-hytta på Lian i Bymarka. Påmeldinga er bindende, om du får plass får du bekreftende mail om dette sammen med betalingsinformasjon.

Generalforsamling 2017

Generalforsamlinga blei gjennomført onsdag 6. september. Det var omtrent 100 frammøtte (!) og det blei servert pizza. Kull 17 virker som ein engasjert gjeng!

Det blei gjort rede for det året som har gått ved dei ulike ansvarlige i styret og det blei gjennomført val av nytt styre. Det nye styret ser slik ut:

Leder Erlend Frøland
Faglig ansvarlig Mattis Madsbu
Internsjef Marianne Thorkildsen
Internkoordinator 1 Per Sveino Strand
Internkoordinator 2 Anne Farestveit
Eksternsjef Sara Hoel
Eksternkoordinator 1 Eirik Unneland
Eksternkoordinator 2 Marte Liang Aakvåg
Økonomisjef Karoline Hübert Sohlberg
Matriellansvarlig Elias Berdal
Sekretær Sofie Arneng

Styret kan kontaktes på samme måte som tidligere styre, på dei samme mailadressene.

Til alle dykk som stilte til verv, men som ikkje kom inn i styret, me håpar at de likevel engasjerer dykk i organisasjonen!

Me ser fram til eit nytt arbeidsår!

Året som har gått

Arbeidsåret 2016/2017 er over, og her er ei oppsummering av det TrAMS har holdt på med det siste året.

I september blei det arrangert hyttetur med fokus på utvikling av akuttmedisinske ferdigheter til dei som hadde meldt seg på. Det er mest førsteklassinger som melder seg på hytteturen, og det faglige opplegget gjekk derfor ut på grunnleggende ferdigheter i førstehjelp for helsepersonell.

I oktober blei det for første gang arrangert akuttmedisinkurs for medisinstudenter i stadium IA. Det var godt oppmøte både blant studentene og flinke fasilitatorer. Det var høg fagleg tyngde og mykje hands on tid for å øve på akuttmedisinske ferdigheter. Kurset fekk gode tilbakemeldinger, og har vore gjennom ein runde med evaluering før det blei bestemt at fakultetet hadde ein ynske om å videreføre kurset. Dette er ein stor siger for TrAMS som har arbeidd med dette i fleire år. Det har og kommet inn læringsmål i stadium IA som omhandlar akuttmedisin, som er viktig for å sikre at det og føles relevant for medisinstudentene å prioritere kurset.

Det blei gjennomført PVK-kurs for medisinstudenter på hausten, og det blei arrangert TrAMS 2. I tillegg blei det arrangert medlemskveld i Bymarka med caser der fokusområdet var hypotermi. Etter gjennomføringa av caser var det bålkos med deltakerene. Før jul blei det arrangert juleverksted der det var mange som møtte opp. Det var ulike workshops med quiz, HLR, sutur og PVK. I tillegg blei det servert graut.

Etter jul blei det arrangert 2 foredrag som var oppsummerende og pensumrelevant for høgere stadier. Det blei og arrangert eit TrAMS 2- kurs. I tillegg fekk me besøk av PULS Norge som demonstrerte ein ny type PVK som skal bli tatt i bruk på norske sjukehus.

På eksternsida har det blitt avholdt 2 PVK-kurs for sjukepleiarstudentar, og PVK-kursa har fått utvida målgruppe ved at det har blitt arrangert 1 for vernepleierstudentar og. Det har blitt avholdt mange eksternkurs i førstehjelp, og det har i den sammenheng blitt opplært 30 nye instruktører som kan ta på seg oppdrag.

Takk til alle som møter opp på arrangement og som er engasjert i TrAMS! Me gler oss til eit nytt arbeidsår!

Generalforsamling

Den 6. september vil det bli avholdt generalforsamling i KBA kl 17.00. Sakene er som følger:

  • Årsberetning og rapport frå intern og eksterndelen av styret.
  • Rekneskap
  • Budsjett
  • Val
  • Kontingent
  • Eventuelt

Dersom du ynskjer å stille til val er du hjarteleg velkommen til det. Alle verva er på val, og alle som kan vera medlem av organisasjonen kan stille. Verva i styret er som følger:

Leiar

Leiaren er personen med det øverste ansvaret for drifta av organisasjonen. Har tidlegare hatt ein god del ansvar med samarbeid med fakultetet, har hatt kontakt med dei andre AMS-ene i landet i tillegg til å vera svært involvert i den daglege drifta til organisasjonen.

Fagleg ansvarleg

Fungerer som ein nestleiar. Er med på å utvikle nye tilbod til medlemmar og vidareutvikle organisasjonen. Har året 2016/2017 blant anna arrangert foredrag og medlemskveldar.

Internsjef

Har ansvar for organisering av internkurs for medisinstudentar. Heriblant er PVK og TrAMS 2-kursa viktig å nemne, i tillegg til å arrangere kurs for å få fleire instruktører. Har og hatt ein del ansvar opp mot fakultetet og akuttmedisinkurset til 1A. Internsjef og internkoordinatorene er dei som jobbar med interndrifta.

Eksternsjef

Har hovedansvar for organisering av eksterndrifta. Organiserer PVK-kurs for sjukepleiarar og vernepleiarar og førstehjelpskurs for dei som bestiller det. Jobbar saman med eksternkoordinatorane.

Økonomiansvarlig

Har oversikt over den økonomiske situasjonen saman med leiaren. Er i tillegg ansvarleg for føring av rekneskap og budsjett.

Sekretær og webansvarlig

Han ansvar for å skrive referat frå styremøter og oppdatere nettside og sosiale medier med ny informasjon.

Internkoordinator 1&2

Internkoordinatorane får oppgåvene sine fordelt i samarbeid med internsjefen. Skal bistå internsjefen der det er behov for det.

Eksternkoordinator 1&2

Eksternkoordinatorane får oppgåvene sine fordelt i samarbeid med eksternsjefen, og skal bistå eksternsjefen der det er behov for det.

Materialasvarleg

Har ansvar for utstyrslageret. Skal rydde og holde oversikt over det som er på utstyrslageret, samt bestille nytt utstyr når det er behov for det.

 

Det blir enkel servering på generalforsamlinga.

Eventet på facebook vil bli oppdatert fortløpende med ny informasjon.

Vel møtt!