Generalforsamling 2017

Generalforsamlinga blei gjennomført onsdag 6. september. Det var omtrent 100 frammøtte (!) og det blei servert pizza. Kull 17 virker som ein engasjert gjeng!

Det blei gjort rede for det året som har gått ved dei ulike ansvarlige i styret og det blei gjennomført val av nytt styre. Det nye styret ser slik ut:

Leder Erlend Frøland
Faglig ansvarlig Mattis Madsbu
Internsjef Marianne Thorkildsen
Internkoordinator 1 Per Sveino Strand
Internkoordinator 2 Anne Farestveit
Eksternsjef Sara Hoel
Eksternkoordinator 1 Eirik Unneland
Eksternkoordinator 2 Marte Liang Aakvåg
Økonomisjef Karoline Hübert Sohlberg
Matriellansvarlig Elias Berdal
Sekretær Sofie Arneng

Styret kan kontaktes på samme måte som tidligere styre, på dei samme mailadressene.

Til alle dykk som stilte til verv, men som ikkje kom inn i styret, me håpar at de likevel engasjerer dykk i organisasjonen!

Me ser fram til eit nytt arbeidsår!