Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling ble gjennomført mandag 3. september.

Det ble gjort rede for året som var. Det ble også vedtatt at årsmedlemskapet skal erstattes av et livstidsmedlemskap på NOK 250.

I tillegg ble det opprettet to nye verv i stedet for eksternkoordinator 2 og internkoordinator 2; instruktøransvarlig og markedsføringsansvarlig. Det ble gjennomført valg av nytt styre, som ser slik ut:

Leder Erlend Frøland
Faglig ansvarlig Mattis Madsbu
Internsjef Per Sveino Strand
Internkoordinator Ingvild Haugseth
Eksternsjef Eirik Unneland
Eksternkoordinator Helene Solberg
Økonomiansvarlig Linn Haugli
Markedsføringsansvarlig Thea Rønningen
Instruktøransvarlig Mathias Fagervik
Utstyrsansvarlig Kristian Henriksveen
Sekretær Cathrin Mehl

Styret kan kontaktes på samme måte som tidligere styre, på de samme mailadressene.

Vi ser frem til et flott, nytt arbeidsår!