Året som har gått

Arbeidsåret 2016/2017 er over, og her er ei oppsummering av det TrAMS har holdt på med det siste året.

I september blei det arrangert hyttetur med fokus på utvikling av akuttmedisinske ferdigheter til dei som hadde meldt seg på. Det er mest førsteklassinger som melder seg på hytteturen, og det faglige opplegget gjekk derfor ut på grunnleggende ferdigheter i førstehjelp for helsepersonell.

I oktober blei det for første gang arrangert akuttmedisinkurs for medisinstudenter i stadium IA. Det var godt oppmøte både blant studentene og flinke fasilitatorer. Det var høg fagleg tyngde og mykje hands on tid for å øve på akuttmedisinske ferdigheter. Kurset fekk gode tilbakemeldinger, og har vore gjennom ein runde med evaluering før det blei bestemt at fakultetet hadde ein ynske om å videreføre kurset. Dette er ein stor siger for TrAMS som har arbeidd med dette i fleire år. Det har og kommet inn læringsmål i stadium IA som omhandlar akuttmedisin, som er viktig for å sikre at det og føles relevant for medisinstudentene å prioritere kurset.

Det blei gjennomført PVK-kurs for medisinstudenter på hausten, og det blei arrangert TrAMS 2. I tillegg blei det arrangert medlemskveld i Bymarka med caser der fokusområdet var hypotermi. Etter gjennomføringa av caser var det bålkos med deltakerene. Før jul blei det arrangert juleverksted der det var mange som møtte opp. Det var ulike workshops med quiz, HLR, sutur og PVK. I tillegg blei det servert graut.

Etter jul blei det arrangert 2 foredrag som var oppsummerende og pensumrelevant for høgere stadier. Det blei og arrangert eit TrAMS 2- kurs. I tillegg fekk me besøk av PULS Norge som demonstrerte ein ny type PVK som skal bli tatt i bruk på norske sjukehus.

På eksternsida har det blitt avholdt 2 PVK-kurs for sjukepleiarstudentar, og PVK-kursa har fått utvida målgruppe ved at det har blitt arrangert 1 for vernepleierstudentar og. Det har blitt avholdt mange eksternkurs i førstehjelp, og det har i den sammenheng blitt opplært 30 nye instruktører som kan ta på seg oppdrag.

Takk til alle som møter opp på arrangement og som er engasjert i TrAMS! Me gler oss til eit nytt arbeidsår!

Generalforsamling

Den 6. september vil det bli avholdt generalforsamling i KBA kl 17.00. Sakene er som følger:

  • Årsberetning og rapport frå intern og eksterndelen av styret.
  • Rekneskap
  • Budsjett
  • Val
  • Kontingent
  • Eventuelt

Dersom du ynskjer å stille til val er du hjarteleg velkommen til det. Alle verva er på val, og alle som kan vera medlem av organisasjonen kan stille. Verva i styret er som følger:

Leiar

Leiaren er personen med det øverste ansvaret for drifta av organisasjonen. Har tidlegare hatt ein god del ansvar med samarbeid med fakultetet, har hatt kontakt med dei andre AMS-ene i landet i tillegg til å vera svært involvert i den daglege drifta til organisasjonen.

Fagleg ansvarleg

Fungerer som ein nestleiar. Er med på å utvikle nye tilbod til medlemmar og vidareutvikle organisasjonen. Har året 2016/2017 blant anna arrangert foredrag og medlemskveldar.

Internsjef

Har ansvar for organisering av internkurs for medisinstudentar. Heriblant er PVK og TrAMS 2-kursa viktig å nemne, i tillegg til å arrangere kurs for å få fleire instruktører. Har og hatt ein del ansvar opp mot fakultetet og akuttmedisinkurset til 1A. Internsjef og internkoordinatorene er dei som jobbar med interndrifta.

Eksternsjef

Har hovedansvar for organisering av eksterndrifta. Organiserer PVK-kurs for sjukepleiarar og vernepleiarar og førstehjelpskurs for dei som bestiller det. Jobbar saman med eksternkoordinatorane.

Økonomiansvarlig

Har oversikt over den økonomiske situasjonen saman med leiaren. Er i tillegg ansvarleg for føring av rekneskap og budsjett.

Sekretær og webansvarlig

Han ansvar for å skrive referat frå styremøter og oppdatere nettside og sosiale medier med ny informasjon.

Internkoordinator 1&2

Internkoordinatorane får oppgåvene sine fordelt i samarbeid med internsjefen. Skal bistå internsjefen der det er behov for det.

Eksternkoordinator 1&2

Eksternkoordinatorane får oppgåvene sine fordelt i samarbeid med eksternsjefen, og skal bistå eksternsjefen der det er behov for det.

Materialasvarleg

Har ansvar for utstyrslageret. Skal rydde og holde oversikt over det som er på utstyrslageret, samt bestille nytt utstyr når det er behov for det.

 

Det blir enkel servering på generalforsamlinga.

Eventet på facebook vil bli oppdatert fortløpende med ny informasjon.

Vel møtt!

Velkomen til alle nye medisinstudentar!

Gratulera med å komme inn på medisin til alle nye studentar! Me i TrAMS gler oss til å lære dykk litt meir akuttmedisin. Som dykk kanskje har høyrt holder me på med trening i å handtere akutte situasjonar, både for medisinstudentar og for andre som bestiller kurs av oss. Me holder og kurs for å trene på medisinske prosedyrer som å sette veneflon for medisinstudenter og anna helsepersonell.

Til medisinstudentane kjem det til å bli ein hyttetur i haust, samt generalforsamling der det vil vera val. I tillegg vil TrAMS i samarbeid med fakultetet arrangere akuttmedisinkurs for 1A.

Dersom de har spørsmål, ikkje nøl med å ta kontakt!

Frivilleg veketeneste i akuttmedisin

I samarbeid med fakultetet og St. Olavs har TrAMS ansvaret for nødnett-telefonen som varslar om traumar i akuttmottaket. Dette er ei ordning som me har arbeida mykje med å få på plass det siste året etter overgangen frå callingar til nødnett. Dette tilbodet er no omgjort frå å vera tilgjengeleg for alle medisinstudentar som hadde vore med på callingkveld med TrAMS, til å vera frivilleg veketeneste. Det vil seie at det er dei som går i stadium II og oppover som får tilbodet om å reservere nødnett-telefonen. Den nye ordninga gjer samarbeidet mellom St. Olavs, fakultetet og TrAMS tettare og ordninga er meint å gje eit høgare læringsutbytte enn tidlegare ordning.

Dersom du ynskjer meir informasjon eller å reservere telefonen gjer du det på denne sida. Der ligg det ute eit informasjonsskriv om ordninga som det er viktig at den som booker telefonen les gjennom.

Om du har problem eller spørsmål, ta kontakt med sekretær og webansvarleg på mailadresse info@trams.no.

NAMS 2017

Helga 9.-12. mars ble det arrangert NAMS i Trondheim! Det var mye godt faglig påfyll, en god dose action og feiring av hvor flinke vi var. Søndagen ble med andre ord en tung dag. Det var deltakere fra Norge, Sverige og Danmark representert. Gjennom helga var det 3 foredrag, ulike workshops, demonstrasjon av redningsaksjon over vann med Seaking og Redningsskøyta, demonstrasjon av hurtigfrigjøring fra bil samt ringløype med caser. Her er noen bilder fra helga.

Torsdag:

Her er de fleste deltakerene samlet utenfor Bakke bydelshus før avgang til Munkholmen torsdag.

Før ombordstigning i båten var det kulturelt innslag fra flinke MS Orch.

To personer måtte hoppe i vannet for å bli reddet av Seaking og redningsskøyta.

Redningsskøyta demonstrerer redning av person i vannet

Demonstrasjon av redning over vann med seaking-helikopter

Her har redningsmannen hentet opp en person i vannet.

Vi fikk også demonstrere hvordan Seaking-helikoptermannskapet samarbeider med redningsskøyta. Her er det overflytting av pasient fra seaking-helikopteret og ned på redningsskøyta.

Etter turen på Munkholmen fikk deltakerene oppleve Samfundet på en vanlig torsdag.

Fredag:

Brann, politi og ambulanse må jobbe sammen og effektivt på et skadested. Vi fikk demonstrert hurtigfrigjøring av pasient fra bil etter bilulykke.

Fredag var det workshops for deltakerene, her er det luftvegshåndtering. Det var mulighet for å intubere på dukke, øve på maskebagging av både voksne og baby, legge svelgtube, larynxmaske og tracheostomi.

Trønderfest på Parkgården var en stor suksess. Det ble pølser, øl, swing og trønderrock.

Den flotte NAMS-komiteen hadde til og med fikset eget NAMS-øl! En type pilsner og en type IPA.

Det var selvfølgelig også konkurranse i form av rebusløype. Alle ble delt inn i lag, og her er det som ble kåret til beste bilde.

Lørdag:

Som utkoblingsaktivitet var det mulig å melde seg på tur til Austmann bryggerier lørdag.

Lørdag kveld var det tid for å sette kronen på verket med en heidundranes fest for alle involverte. Galla med finstas, middag, taler og kulturelle innslag var en flott avslutning.

Det er mange multitalent på medisin, og det nyoppstartede bandet Spice Boyz underholdte stort med livemusikk på kvelden.

Det var flere kulturelle innslag under gallamiddagen, blant annet flott musikalsk underholdning av Foetus Ex Ore og Bilyd, henholdsvis manns- og kvinnekorene på medisin.

Søndag:

NAMS ble avsluttet med foredrag om hypotermi i prehospital setting. Etter det var det å signere banneret og hjemreise. Sliten, men fornøyd gjeng deltakere og arrangører.

 

Tusen takk til ALLE som bidrog til å gjøre helga så flott som den ble! Takk til alle i NAMS-komiteen, takk til alle deltakere som stilte opp med store smil og stort pågangsmot! NAMS 2017 gikk over all forventning!

En stor takk rettes også til våre sponsorer: Legeforeningen i Sør-Trøndelag, NMF, NTNU, Øyelege Johansen, Danske Bank, Rektorfondet og Studenttinget NTNU. Uten deres hjelp kunne vi ikke fått til den flotte og lærerike helgen som vi har fått æren av å arrangere.

Foredrag og PVK-øving

Det har vore ein del aktivitet i TrAMS på vårhalvåret allereie. 26. januar var det foredrag med Lars Gunnar Johnsen som omhandla traumepasienten. Foredraget blei kalla ein introduksjon til traumepasienten, og omhandla korleis behandlingsforløpet til pasienter med multitraumepasienter er. Korleis ein skal prioritere skadene til pasienten, og korleis ein prioriterer mellom pasienter på ein skadestad med fleire skadde.

22. februar var det Jan Kristian Damås som hadde foredrag for dei som var interesserte. Det omhandla sepsis, med spesielt fokus på den kliniske delen av sjukdomsbiletet. I 2016 kom det ei ny veileiing på korleis ein oppdagar sepsis tidleg, og korti ein skal setje i gong kva behandling. Denne blei gjennomgått i foredraget, og samanlikna med korleis det var før.

Sepsisforedrag med Jan Kristian Damås

Etter foredraget var det opent på F-labbene for dei som ynskte å setje venefloner. Eit tilbod som var meint for å dekke opp for at veneflonkurset for medisinstudentar på vårparten går ut. Det var deltakarar frå ulike kull og ein del som kom for å øve på veneflonsetting.

PVK-setting

I tillegg til arrangement for medisinstudentar har eksternaktiviteten og vore høg. Det har blitt arrangert eit vellukka første PVK-kurs for vernepleiarstudentar, og torsdag 23. februar får sjukepleiarstudentar tilbodet om kurset.

Takk til alle deltakarar for at de har møtt opp på kursa og på foredrag!