Meld deg inn i en komité

Er du interessert i å fordype deg innenfor TrAMS? Som medlem i en av TrAMS komiteene kan du bli med å utvikle caser, nye kurs, eller innhold til skillskvelder. Som komitémedlem får du erfaring med å jobbe innenfor TrAMS-systemet og du vil få lære masse om både fag og organisering. Det skal være gøy og være med i en komité og derfor legger man opp aktiviteten etter hva komiteen selv ønsker. Hvis du har spørsmål om å være med i en komité kan du enten ta kontakt med komitésjefen eller intruktoransvarlig@trams.no.

Forslag til oppgaver:

  • Lage caser til kurs (inkl. samle inn alt pisset)

  • Foreslå foredragsholdere

  • Designe innhold til skillskvelder

  • Foreslå artikler til journal-club

  • Stille opp på, og arrangere kurs og skillskveld (instruktørarbeid)

Komiteen og dens medlemmer må selv finne ut av hva de ønsker av aktivitet.