Instruktør

Man lærer mye når man lærer bort til andre. Som instruktør blir du også prioritert som deltager når TrAMS utlyser behov for hjelp fra diverse samarbeidspartnere. Hvis du er interessert i å være med på instruktørkurs så kan du melde min interesse i bunnen av siden.

Bli instruktør!

Søknadsprosessen for å bli instruktør i TrAMS starter høsten 2020.

Som instruktør får du muligheten til å lære bort akuttmedisin via både eksterne og interne kurs. I tillegg får du en rekke fordeler på TrAMS sine plassbegrensede arrangementer.

Søknaden bør inneholde:

• Kort info om deg selv

• Motivasjonen for å bli instruktør

• Relevant erfaring

Søknaden skal inneholde maks 400 ord og sendes til eksternsjef@trams.no. Eventuelle spørsmål kan sendes til internsjef@trams.no. Innleveringsfristen kommer til høsten. Instruktørkurset holdes på hytteturen til TrAMS i løpet av høsten, dato kommer. Dette er obligatorisk for nye instruktører. Det er bare TrAMS-medlemmer som kan søke om å bli instruktører.

Lønnsskjema

Husk og registrer skjema etter at du har utført oppdrag.

Instruktørportal

I løpet av sommeren 2019 kommer det link til ny lærings-portal der du kan ta kurs og oppdatere deg på fagstoff i forkant av kurs.