Oversikt over kommende arrangementer

Her finner du oversikt over kommende arrangementer. Følg denne oppskriften for å abonnére på TrAMS-kalenderen.

Høsten 2020

Uke 38: Kurs i basal akuttmedisin IA

17. september: Infokveld

2. - 4. oktober: Seminarhelg for instruktører

15. oktober: PVK-kurs

20. oktober: Gips- og suturkurs

November: TrAMS II og TrAMS III

Desember: Generalforsamling