Oversikt over kommende arrangementer

Her finner du oversikt over kommende arrangementer. Følg denne oppskriften for å abonnére på TrAMS-kalenderen.

Våren 2020

5. februar: gips/suturkurs

19. februar : PVK

1. mars: eFAST

6.-8. mars: NAMS

18. mars: skillskveld/ A-HLR

21.-22. mars: TrAMS 2/ instruktørfest

28.-29. mars: TrAMS 3

1. april: påskeverksted

15. april: journal club

21. april: foredrag

Høsten 2020

Kommer