Radiologisk komité

Radkom er en komite som ønsker å heve medisinstudenter sin kompetanse når det kommer til å bruke enkle bildediagnostiske undersøkelsesmetoder innenfor akutt- og mottaksmedisin.

Før utplassering på 5. året får man utlevert et håndholdt ultralyd-apparat (V-scan) til eget bruk. Dette apparatet kan brukes til flere undersøkelser i en akutt- og mottakssituasjon, men undersøkelsene er veldig brukeravhengig, og det kreves at man har trent litt.

Foreløpig har vi holdt kurs i undersøkelsesmetoden eFAST, som er en ultralydundersøkelse man bruker i traume-settinger.


Fremover planlegger vi også for å holde kurs om tolkning av bilder i forbindelse med situasjoner som hodeskade og ulike brudd. Følg med!