Traume og kirurgi

TrAMS' komité for traume og kirurgi (TrAMS KirKom) er for instruktører som har spesiell interesse for generell kirurgi, ortopedi og traumemedisin. Komiteen har en egen budsjettpost i foreningen som de forvalter.  Komiteen følges opp av mentorgruppen og har en  egen e-postliste.

Vi har komitémøte én gang i måneden der vi blant annet øver og tester på ting i hyggelig lag.

Komiteens medlemmer


Andrea Sormul Gjørv

Celestin Alfonso

Didrik Monstad-Thorvaldsen

Emma Hallen

Erik Lachmann Wold Bøe

Hedda Meyer

Louis Reiten Jensen

Maija Hirsimaki

Ruiyi Li

Maja Dammen

Mathias Johnstad

Ndidi Dana George

Signe Kjesbu Ottersland

Stine Vikaune

Thea Glende

Trygve Granaune Brenne

Oppgaver: