Traume og kirurgi

TrAMS' komité for traume og kirurgi (TrAMS KirKom) er for instruktører som har spesiell interesse for generell kirurgi, ortopedi og traumemedisin. Komiteen har en egen budsjettpost i foreningen som de forvalter. Komiteen følges opp av mentorgruppen og har en egen e-postliste.

Vi har komitémøte én gang i måneden der vi blant annet øver og tester på ting i hyggelig lag.

Komiteens medlemmer


Amund Thorslund Otterstad (Instruktør, kull 20)
Erlend Gulbraar (Instruktør, kull 20)
Haakon Kvernevik Knudsen (Instruktør nivå 2, kull 19)
Shurabi Suntharalingam (Instruktør nivå 2, kull 20)
Torstein Kleveland (Instruktør, kull 20)
Victoria Sparre Solé (Instruktør nivå 2, kull 19)
Erlend Frøland (mentorleder, kull 13)

Oppgaver:

  • Lage caser til kurs (inkl. kvalitetssikring)

  • Foreslå foredragsholdere

  • Utvikle innhold til skillskvelder

  • Foreslå artikler til journal-club

  • Utvikle og teste nye kurskonsept

  • Arrangere og delta på kurs (gisp- og suturkurs) og skillskveld