Traume og kirurgi

TrAMS' komité for traume og kirurgi (TrAMS KirKom) er for instruktører som har spesiell interesse for generell kirurgi, ortopedi og traumemedisin. Komiteen har en egen budsjettpost i foreningen som de forvalter. Komiteen følges opp av mentorgruppen og har en egen e-postliste.

Vi har komitémøte én gang i måneden der vi blant annet øver og tester på ting i hyggelig lag.

Komiteens medlemmer


Amund Thorslund Otterstad (kull 20)

Erlend Gulbraar (kull 20)

Torstein Kleveland (kull 20)

Haakon Kvernevik Knudsen (kull 19)

Maija Hirsimäki (kull 20)

Mathias Johnstad (kull 22)

Trygve Granaune Brenne (kull 22)

Elisa Willoch (kull 20)

Ruiyi Li (kull 22)

Andrea Sormul Jørv (kull 22)

Thea Glende (kull 22)

Maja Dammen (kull 21)

Oppgaver:

  • Lage caser til kurs (inkl. kvalitetssikring)

  • Foreslå foredragsholdere

  • Utvikle innhold til skillskvelder

  • Foreslå artikler til journal-club

  • Utvikle og teste nye kurskonsept

  • Arrangere og delta på kurs (gisp- og suturkurs) og skillskveld