Førstehjelpskurs

TrAMS sine førstehjelpskurs er kvalitetssikret av leger ved fagmiljøene på St. Olavs hospital. I Norge finnes det ingen offentlig godkjenning eller kvalitetssikring av førstehjelpskurs. Det er derfor viktig at man bestiller kurs fra seriøse aktører. Instruktørene våre er medisinstudenter og har fått opplæring i hvordan foreningen ønsker at kursene skal være. Dette gir forutsigbarhet i kvaliteten. Likevel har vi system for å tilpasse kurset til deltagere innenfor de rammene vi har satt for oss selv. Kurset består i hovedsak av 3 deler:


  • Undervisning i ABC-drillen, som er en internasjonalt anerkjent metodikk for å avdekke sykdom eller skade.
  • Undervisning og trening på dukker i hjerte-lungeredning basert på retningslinjene fra Norsk resusucitasjonsråd.
  • Case-trening på ulike scenario som tilpasses relevansen for kursdeltagerne etter forespørsel.


Standard pris for et kurs er NOK 3000,- (opptil 30 deltagere). Halv pris for skoleklasser ved videregående skole.

For mer informasjon eller bestilling av kurs, ta kontakt på kurs@trams.no


Trykk på knappen for å gi oss tilbakemelding på hvordan du synes kurset vårt var!