Førstehjelpskurs

TrAMS sine førstehjelpskurs er kvalitetssikret av leger ved fagmiljøene på St. Olavs hospital. I Norge finnes det ingen offentlig godkjenning eller kvalitetssikring av førstehjelpskurs. Det er derfor viktig at man bestiller kurs fra seriøse aktører. Instruktørene våre er medisinstudenter og har fått opplæring i hvordan foreningen ønsker at kursene skal være. Dette gir forutsigbarhet i kvaliteten. Likevel har vi system for å tilpasse kurset til deltagere innenfor de rammene vi har satt for oss selv. Kurset består i hovedsak av 3 deler:


  • Undervisning i ABC-drillen, som er en internasjonalt anerkjent metodikk for å avdekke sykdom eller skade.

  • Undervisning og trening på dukker i hjerte-lungeredning basert på retningslinjene fra Norsk resusucitasjonsråd.

  • Case-trening på ulike scenario som tilpasses relevansen for kursdeltagerne etter forespørsel.


Standard pris for et kurs er NOK 3000,- (opptil 20 deltagere pga smittesituasjonen). Halv pris for skoleklasser ved videregående skole. Ved ønske om flere enn 20 deltakere må det bestilles flere kurs.

For mer informasjon eller bestilling av kurs, ta kontakt med eksternsjef@trams.no


Trykk på knappen for å gi oss tilbakemelding på hvordan du synes kurset vårt var!