Kurs i basal akuttmedisin IA

I samarbeid med fakultetet for medisin og helsevitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) arrangerer TrAMS kurs i basal akuttmedisin. Kurset er på 18 timer og fordeles over 3 dager, som en del av timeplanen i semester IA. Under kurset vil ABC-drillen gjennomgåes teoretisk, etterfulgt av casetreninger med virkelighetsnære caser. Deltagerne trenes i basal hjerte-lungeredning, sikring av frie luftveier, og enkle strategier for blødningskontroll og overvåkning av sirkulasjonsstatus. I tillegg vil det bli gjennomgått hvordan man kan avgjøre bevissthetsnivå etter AVPU-skalaen.