Foredrag

TrAMS arrangerer flere foredrag hvert år med akuttmedisinsk relevans. Foredragene er åpen for alle.

Kommende foredrag:

24.04.19 Aksidentell hypotermi (Anestesilege og medisinskfaglig ansvarlig ved luftambulansen Eivinn Årdal Skjærseth)

Tidligere foredrag:

13.11.18 Slagpasienten i akuttmottaket (Førsteamanuensis Tore Wergeland Meisingset)

04.04.18 Traumatologiforedrag (Professor II Tore Pål Aksel Næss)

12.03.17 Drukning og akuttmedisin (Overlege i anestesi Eivinn Skjærseth)

11.03.17 Akutt pediatri (Anestesilege Helge Eiding)

10.03.17 Prehospital akuttmedisin (Professor Pål Kleppstad)

06.12.17 Akutt nevroradiologi (Førsteamanuensis Erik M. Berntsen, MD, PhD)

11.03.16 Fjellmedisinforedrag (Lege Are Løset)

17.03.15 Med livet i hendene - kirurgi i krig (Professor II Erik Fosse)

05.02.14 Traumemottak (Anestesilege Christian Medby og ortoped Geir Bjerkan)