Generalforsamling

Generalforsamling i TrAMS er for medlemmer, arrangeres ved årsskifte og er foreningens lovgivende organ.

Er du ikke medlem av TrAMS kan du melde deg inn her. Du må være medisinstudent ved NTNU for å være medlem. Ifølge vedtektene våre skal generalforsamlingen gjennomføres på følgende måte:

Godkjenning av innkalling

Sendes ut minimum 2 uker før generalforsamlingen finner sted.

Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Vi bruker et elektronisk voteringssystem, og ingen av disse mister stemmeretten sin.

Årsrapport

Presentasjon av arbeidet som har blitt gjort i året som har gått.

Gjennomgang av økonomien

Regnskapet presenteres balansert mot periodens budsjett og neste års budsjett vedtas.

Valg av styre

Gå til kontaktinformasjonen for å lese mer om vervene i TrAMS.

Valg av mentorleder

Mentorleder administrerer en gruppe tidligere styremedlemmer som fungerer som ressurspersoner.

Eventuelt

Hvis det er andre saker som må tas opp gjøres det under eget punkt etter at alt det ordinære er overstått - f.eks. vedtektsendringer.