Interne kurs

TrAMS II-kurs

Kurset er nivåtilpasset stadium 2 og oppover. Fokuset er prehospital akuttmedisin.

Kurs i basal akuttmedisin IA

Kurset er nivåtilpasset stadium 1 og tilbys alle medisinstudenter ved NTNU. Fokuset er basal akuttmedisin.

PVK-kurs

Kurset er både for deg som aldri før har prøvd perifer venekanylering og for deg som trenger oppfriskning og mengdetrening før du skal ut i praksis

Gipsekurs


Suturkurs


Kurs i eFAST

Kurset underviser en målrettet ultralydundersøkelse som er designet for å avdekke akutte og potensielt livstruende tilstander hos traumepasienter