TrAMS II-kurs

TrAMS-ll er et kurs i prehospital akuttmedisin for studenter på stadium ll eller høyere. Kursets hensikt er å gi deltakerne praktisk kjennskap til ABCD-drillen og teamtrening. Kurset er tredelt og består av en e-læring, en ferdighetskveld og en casedag med 16 caser.