Om foreningen

Trondheim akuttmedisinske studentforening, populært kjent som TrAMS, ble stiftet 7. mai 2009. Vi er en ideell organisasjon, av og for medisinstudenter i Trondheim, basert på frivillighet.

Foreningens hovedformål er å fremme interesse og øke kunnskap innen akuttmedisin blant kommende leger. Vi tilbyr også kurs til andre studenter og lekfolk som et bidrag i dugnaden for å øke overlevelse i situasjoner hvor liv og helse står på spill. Vi når målene våre gjennom å levere kursing, foredrag og ferdighetstrening som er kvalitetssikret av fagmiljøene og tilpasset nivået til deltagerne.

Foreningen deltar aktivt i det skandinaviske studentmiljøet for akuttmedisin. Vi har gode lokale samarbeidspartnere og jobber for å oppnå langsiktige mål. I 2016 ble det første TrAMS-kurset implementert i undervisningen for medisinstudenter ved Norges teknisk-naturfaglige universitet ( NTNU). Foreningen arbeider i dag sammen med NTNU om å levere kurset til nye studenter.

Du kan lese om våre vedtekter her.