Eksternkoordinator

Eksternkoordinator bistår eksternsjef og instruktøransvarlig med å organisere og informere om kurs eksternt.

E-post kan sendes til eksternkoordinator@trams.no

Helene Solberg

Mitt navn er Helene Solberg, og jeg er en 27 år gammel fjerdeklassing fra Slåstad.