Eksternsjef

Som eksternsjef har man ansvaret for at foreningens eksternaktiviteter gjennomføres iht. vekter og gjeldende avtaler. Med stillingen følger også et mellomleder ansvar som krever at man tar aktiv del i oppfølgingen av spesielt eksternkoordinator, men også instruktør- markedsførings- og utstyrsansvarlig.

E-post kan sendes til eksternsjef@trams.no

Eirik Unneland

Jeg heter Eirik, er fra Valle i Setesdal og har vært med i foreningsstyret siden høsten 2017. Før jeg begynte å studere medisin var jeg ett år i hæren i indre Troms.