Eksternsjef

Som eksternsjef har man ansvaret for at foreningens eksternaktiviteter gjennomføres iht. vekter og gjeldende avtaler. Med stillingen følger også et mellomleder ansvar som krever at man tar aktiv del i oppfølgingen av spesielt eksternkoordinator, men også instruktør- markedsførings- og utstyrsansvarlig.

E-post kan sendes til eksternsjef@trams.no

Ingrid Yttervold

Hei! Jeg heter Ingrid er 22 år og kommer fra Tromsø. Jeg går andre året på medisin og ble med i TrAMS styret høsten 2019.

Før jeg begynte på medisinstudiet hadde jeg førstegangstjenesten min i Forsvarets Sanitet.