Fagansvarlig

Fagansvarlig i TrAMS er foreningens fungerende nestleder og skal fungere som et bindeledd mot fagmiljøer og samarbeidspartnere. Dette inkluderer mentorgruppen til TrAMS som er en samling avdankede styremedlemmer. Fagansvarlig har også en sentral rolle i kvalitetssikring av foreningens aktiviteter og kontaktperson for spørsmål vedrørende HMS.

E-post kan sendes til fagansvarlig@trams.no

Gard Dahlen

Jeg heter Gard, er 23 år og kommer fra Kongsberg. Før jeg ble medisinstudent jobbet jeg 2 år i Forsvaret. Som regel finner du meg med enten klatresko eller skistøvler på beina.