Fagansvarlig

Fagansvarlig i TrAMS er foreningens fungerende nestleder og skal fungere som et bindeledd mot fagmiljøer og samarbeidspartnere. Dette inkluderer mentorgruppen til TrAMS som er en samling avdankede styremedlemmer. Fagansvarlig har også en sentral rolle i kvalitetssikring av foreningens aktiviteter og kontaktperson for spørsmål vedrørende HMS.

E-post kan sendes til fagansvarlig@trams.no

Erlend Frøland

Jeg er 28 år gammel og kommer fra Ålesund. Jeg begynte på medisinstudiet i Trondheim i 2013 og går forskerlinjen parallelt med studiet . Ved siden av studiet jobber jeg blant annet i ambulansetjenesten, akuttmottaket og ortopedisk traumeseksjon ved St. Olavs hospital.

Jeg har vært med i TrAMS siden jeg begynte på studiet og trives veldig godt med det. Det er artig å bidra til at medstudenter for et godt tilbud for å øve på akuttmedisin som er relevant for vår senere yrkeskarriere.