Fagansvarlig

Fagansvarlig i TrAMS er foreningens fungerende nestleder og skal fungere som et bindeledd mot fagmiljøer og samarbeidspartnere. Dette inkluderer mentorgruppen til TrAMS som er en samling avdankede styremedlemmer. Fagansvarlig har også en sentral rolle i kvalitetssikring av foreningens aktiviteter og kontaktperson for spørsmål vedrørende HMS.

E-post kan sendes til fagansvarlig@trams.no

Mattis A. Madsbu

Mitt navn er Mattis, er 27 år og kommer fra Oslo. Jeg jobber i ambulansen og i akuttmottaket på St. Olavs Hospital. 5.års medisin- og forskerlinjestudent.