Internkoordinator

Internkoordinator har som oppgave, i tett samarbeid med internsjef, å drifte interne oppgaver i foreningen. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av kurs og ferdighetstrening for medisinstudenter.

E-post kan sendes til internkoordinator@trams.no!

Andreas Lindeman

Mitt navn er Andreas, jeg er 22 år gammel fra Tomter i Indre Østfold og går første året på medisin. Før jeg begynte å studere jobbet jeg i Hæren, og ble der interessert i akuttmedisin. På fritiden liker jeg å drive med trening og friluftsliv.