Internsjef

Internsjef har det overordnede ansvaret for det interne arbeidet TrAMS driver med. Dette betyr å drifte kursene vi arrangerer for medisinstudenter, samt å utvikle nye kurs.

E-post kan sendes til internsjef@trams.no

Målfrid Nummedal

Mitt namn er Målfrid Nummedal, og eg kjem frå Vik i Sogn. Før medisinstudiet jobba eg med sanitet i Forsvaret, noko som gav meirsmak for yrkesvegen. Eg blei valt inn i styret i 2020 etter å ha vore instruktør i éit år.