Leder

Som leder må man ta ansvar for alt, selvom man ikke har anledning til å involvere seg i like mye samtidig. Derfor må man få en god nok oversikt over foreningen til at man kan veilede og være tilgjengelig når det blir behov. Ledelse av frivillige i en fagspesifikk interesseforening kan være utfordrende, men veldig lærerikt. Det er viktig å se etter muligheter for å holde motivasjonen oppe, og fasilitere gode gruppeprosesser som bidrar til felles tilhørighet, trygghet og retning.

E-post kan sendes til leder@trams.no

Erlend Frøland

Jeg er 28 år gammel og kommer fra Ålesund. Jeg begynte på medisinstudiet i Trondheim i 2013 og går forskerlinjen parallelt med studiet . Ved siden av studiet jobber jeg blant annet i ambulansetjenesten, akuttmottaket og ortopedisk traumeseksjon ved St. Olavs hospital.

Jeg har vært med i TrAMS siden jeg begynte på studiet og trives veldig godt med det. Det er artig å bidra til at medstudenter for et godt tilbud for å øve på akuttmedisin som er relevant for vår senere yrkeskarriere.