Relasjonsansvarlig

Relasjonsansvarlig er foreningens primære kontakt mot det nasjonale akuttmedisinske miljøet. Relasjonsansvarlig representerer også TrAMS i NAMS-styret. I tillegg skal man som relasjonsansvarlig være kontaktperson for de ulike komiteene, og er også foreningens sosialansvarlige.

E-post kan sendes til relasjonsansvarlig@trams.no

Ørjan Kobbeltvedt