Sponsoransvarlig

Foreningens sponsoransvarlige har ansvarsområde å arbeide med å tilegne foreningen økonomiske goder gjennom å søke stipend, fond og legat, eller gjennom samarbeid med andre aktører som er interessert i å hjelpe foreningen.

E-post kan sendes til sponsoransvarlig@trams.no

Bergitte Vedøy

Jeg heter Bergitte, er 22 år gammel og kommer fra et lite tettsted som heter Nærbø. Jeg går første året på medisin og ble med i styret høsten 2021. På fritiden driver jeg med trening og friluftsliv, viss ikke finner du meg enten på St.olavs på jobb eller lesesal.