Samarbeidspartnere

TrAMS er stolt og avhengig av lokale og nasjonale samarbeidspartnere.


Secma Medical Innovation

Stiftelsen for bedre og systematisk teamtrening

Puls Norge AS


I Trondheim har foreningen en solid plassering i studentmiljøet. Vi samarbeider tett med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU om å gjennomføre kurs for nye studenter i basal akuttmedisin. I tillegg samarbeider vi med bl.a. anestesiavdelingen ved St. Olavs hopsital om å tilby det som på studiet kalles frivillig uketjeneste som er en lærerik hospiteringsordning. Leger ved luftambulansen i Trondheim har også stilt opp for å holde foredrag o.l. for studenter ved flere anledninger. Vi har gjennomført arrangementer der vi har koordinert øvelser sammen med Redningstjenesten 330 skvadron, Redningsselskapet, Trøndelag brann- og redningstjeneste, Trøndelag politidistrikt. Sist, men ikke minst, har Sør-Trøndelag ambulansetjeneste vært en kjempemessig støttespiller for oss.

Vi ønsker å takke alle som bidrar til å hjelpe oss i arbeidet for å fremme interesse og kunnskap rundt akuttmedisin!

Ønsker du å støtte arbeidet vårt? Ta kontakt med sponsoransvarlig@trams.no.