Ny type PVK

Mandag 16.01 var Søren Nielsen fra Puls Norge i Trondheim for å demonstrere en ny type PVK for TrAMS. Dette er en venekanyle som er enkel å håndtere og som gir lavere infeksjonsrisiko enn de tradisjonelle venekanylene. All manipulasjon av kanylen skjer et stykke unna instikkstedet. Kanylen er utviklet for å hindre blodsøl, det trengs ikke å sette på treveiskran eller andre forlenginger nærme innstikkstedet, dette er allerede satt på. Kanylen har fortsatt sikring mot stikkskader.

Kanylen ligger mer stabilt i blodåra, noe som hindrer mekanisk flebitt. Det har vist seg at kanylen kan ligge inni åra inntil to uker, og å bytte kanyle er bare nødvendig ved kliniske indikasjoner på dette. Den er mer behagelig å ha på armen, ettersom vingene er mykere, og hodet tar mindre plass. Det reduserer også risikoen for å autoseponere kanylen ved av- og påkledning.

De som var tilstedet synes det var veldig interessant å lære om den nye kanylen, og ønsker å takke Søren og Puls Norge for demonstrasjonen.

Aktivitet på vårsemesteret 2017

Godt nyttår!

Det kommer til å skje mye i løpet av vårsemesteret. For medisinstudenter blir det to foredrag som er åpent for alle. Disse er en introduksjon til traumepasienten 26.01 og sepsis den 22.02. I tillegg skal TrAMS II avholdes i februar.

På eksternsida er skal det arrangeres PVK-kurs for både sykepleiere og vernepleiere i løpet av våren.

I tillegg til dette kommer årets store høydepunkt NAMS til Trondheim. Dette blir en god helg med akuttmedisin for andre AMSere i Norge i tillegg til noen inviterte fra Norden forøvrig.

Det blir med andre ord en god del å gjøre på våren, og vi gleder oss til å holde eventer og kurs.

Juleverkstad

På onsdag arrangerte TrAMS juleverkstad som juleavslutning for medlemmane. Det var postar med ulike aktivitetar som deltakarane kunne gjere, og forhåpentlegvis lære av. Det var ein PVK-post der deltakarane kunne setje så mange veneflonar dei ville. På suturposten var det opplæring i sying på svineknoker, denne var populær for å øve på nye typar sting og det var mange som ikkje hadde sydd før. I tillegg hadde Viel ein biletdiagnostiseringspost der det var mulighet for å sjå på ulike røntgenbilete for å lære kva ein kan sjå på dei ulike bileta som blir tekne. Den siste posten var quiz, der det selvfølgeleg blei kåra ein vinnar. Inget TrAMS-arrangement utan å øve på HLR, så i år fekk nissen hjartestans og hadde behov for assistanse. Det blei undervist i AHLR.

Det blei servert graut med mandel og raud saft, pepperkaker og mandariner.

Suturpost

Suturpost

Veneflonpost

Veneflonpost

Det var mulighet for å stikke på kven ein ville og så mange gonger ein ville.

Det var mulighet for å stikke på kven ein ville og så mange gonger ein ville.

Quizpost

Quizpost

Det var opplæring i sutur. Studenter i høgare kull var undervisarar.

Det var opplæring i sutur. Studenter i høgare kull var undervisarar.

 

Takk til alle som kom! Me hadde ein flott kveld og håpar de hadde det samme. Om de har tilbakemeldingar er det fint om de melder det inn i dette skjemaet.

God jul til alle! Me gler oss til vidare undervisning i akuttmedisin over nyttår!

TrAMS II

Laurdag 12. november var det studenter fra stadium II og oppover som fikk prøve seg i akuttmedisin. TrAMS II er eit viderekommet kurs for medisinstudenter der deltakerene deltar både prehospitalt og intrahospitalt med behandling av pasienter. Det er videreutvikling av ABCD-drillen som blir lært på TrAMS I, med fleire element som gir fagleg utfordring og utvikling for deltakarane. Det viktigste er fagleg utfordring, samtidig som kommunikasjon i behandlingssituasjoner står i fokus, både med pasient og mellom fagfolk. Hva er riktig behandling, hvilken dose av medikamentene og hvordan skal de ordineres? Dette er sentrale spørsmål i kurset.

Deltakarane fekk forelesninger i ABCD før det var casetreninger relevant for de ulike bokstavene i drillen. Det var en instruktør og en markør på hver post, og det var 6 grupper som rullerte på postene. Ting som deltakarane fekk bryne seg på var blant anna bildediagnostikk, EKG-tolking og blodgasser.

Studenter i aksjon for å hjelpe pasient, mens fasilitator følger med på det som gjøres.

Studenter i aksjon for å hjelpe pasient, mens fasilitator følger med på det som gjøres.

Her vises det hvordan akuttkoffertene som ble laget brukes på markører. Kofferten inneholder EKG, sat, BT-mansjett og simulert defibrillator

Her vises det hvordan akuttkoffertene som ble laget brukes på markører. Kofferten inneholder EKG, sat, BT-mansjett og simulert defibrillator

Deltakerne fikk maskebagge på markørene for å få trening i å håndtere dette

Deltakerne fikk maskebagge på markørene for å få trening i å håndtere dette

Studenter på høyere nivå var fasilitatorer.

Studenter på høyere nivå var fasilitatorer.

EKG, SpO2 og andre målinger ble vist på iPad.

EKG, SpO2 og andre målinger ble vist på iPad.

Hjertestans. HLR utføres på dukke.

Hjertestans. HLR utføres på dukke.

Her simuleres det fra akuttmottak. Deltakerene måtte finne ut hvilke medikamenter som skulle gies, og i hvilken mengde.

Her simuleres det fra akuttmottak. Deltakerene måtte finne ut hvilke medikamenter som skulle gies, og i hvilken mengde.

Det blei utført HLR på Annedukker

Det blei utført HLR på Annedukker

Markør viser KOLS-forverring

Markør viser KOLS-forverring

Pulsen på markør telles

Pulsen på markør telles

 

Vellukka PVK-kurs gjennomført

Onsdag 2. november arrangerte TrAMS veneflonkurs for medisinstudentar. Kurset hadde veldig stor interesse, og mange påmeldte.

Kurset hadde ein del med forelesning om prosedyre, kvifor og korti det er behov for PVK, og farer ved å sette PVK. Deretter blei deltakarane fordelt i grupper på ulike rom og det var fritt fram til å setja så mange PVKer som det var interesse for. Deltakarane fekk og moglegheit for å skylle gjennom PVKen dei satte, så dei fekk sjå at den satt på riktig stad.

Dersom det er nokon av deltakarane som har tilbakemeldingar på kurset, benytt dette skjemaet.

TrAMS ynskjer gjerne fleire bilete som deltakarar sjølv og har tatt! Send dei gjerne til info@trams.no så me kan bruke dei vidare i arbeidet vårt. Dei vil evt bli brukt til profilering på nettsida og på facebook, så dersom ein sender inn godtar ein samtidig slik bruk.

Deltaker setter veneflon på annen deltaker

Deltaker setter veneflon på annen deltaker.

 

Det blei praktisert gjensidig stikking på kurset, så deltakerene stakk på kvarandre.

Det blei praktisert gjensidig stikking på kurset, så deltakerene stakk på kvarandre.

 

Det blei skylt med saltvatn for å sjekke at PVKen var satt på riktig sted.

Det blei skylt med saltvatn for å sjekke at PVKen var satt på riktig sted.

 

Akuttmedisinkurs for IA

Endeleg har TrAMS og NMF sammen fått til å få akuttmedisinkurs inn på timeplanen for 1. års studenter i medisin. Kurset blei for første gong avholdt onsdag til fredag, 5.-7. oktober. Det er eit samarbeid mellom anestesigruppa (ISB) ved St. Olavs, og TrAMS. Det var eit stort apparat som var i aksjon for å lære dei nye medsinstudentane førstehjelp. Mange studentar i eldre kull var med og bidrog, i tillegg til fleire overlegar ved anestesiavdelinga.

Kurset gjekk ut på å lære ABC-håndtering av skadde personar, og det var Trond Nordseth som hadde forelesingar om dette onsdag og torsdag. Etter kvar forelesning var det case- og workshopbasert læring i grupper der studentar i høgare kull hadde veldig sentrale roller i opplæringa. Desse fungerte både som markørar og lærarar for mindre grupper, og var flinke til å skape diskusjon og laga eit godt forum for å stille spørsmål og skape refleksjon. Det var stort fokus på utførelse av korrekt HLR, kommunikasjon blant redningspersonar og refleksjon om eigen sikkerhet, ressurskonflikter og prioriteringar av skadde. I løpet av dei tre dagane fekk alle prøve seg i så mange caser at ABC-håndteringa skulle sitte automatisk.

Fredagen gjekk gruppene rundt på poster med forskjellege caser der dei fekk prøve seg i ulike situasjonar. Etter kvar post var det debrief, der både dei i gruppene som skulle utføre førstehjelp, eventuelle observatører og markørane fekk uttrykke seg om kva som var bra, og kva som kunne vore gjort annleis/betre.

Både arrangørar og studentar var fornøgde med opplegget.

Øvelse i utføring av korrekt HLR

Øvelse i utføring av korrekt HLR

Pål Klepstad, avdelingssjef på intensivavdelinga, hadde opplæring i bruk av maskebag for ventilering.

Pål Klepstad, avdelingssjef på intensivavdelinga, hadde opplæring i bruk av maskebag for ventilering.

Sigurd Fasting, Anestesilege og førsteamanuensis II, hadde opplæring i førstehjelp for barn.

Sigurd Fasting, Anestesilege og førsteamanuensis II, hadde opplæring i førstehjelp for barn.

Studentene fikk opplæring i bruk av defibrillator ved hjertestans. Dette ble utført både på dukker og i trening i case-sammenheng slik at studentene fikk føle litt på stresset ved en hjertestans og være bedre forberedt på en slik situasjon.

Studentene fikk opplæring i bruk av defibrillator ved hjertestans. Dette ble utført både på dukker og i trening i case-sammenheng slik at studentene fikk føle litt på stresset ved en hjertestans og være bedre forberedt på en slik situasjon.

Barn som svelger batterier er et økende problem. Batterier skader slimhinnene, og må derfor opereres ut. Det er viktig at folk vet om dette, slik at sykehus blir oppsøkt selv ved svelging av et lite batteri.

Barn som svelger batterier er et økende problem. Batterier skader slimhinnene, og må derfor opereres ut. Det er viktig at folk vet om dette, slik at sykehus blir oppsøkt selv ved svelging av et lite batteri.