Ting som skjer

Aktivitet høst 2018

03.10 – 05.10 – Akuttkurs for førsteklasse

12.10 – 14.09 – Hyttetur med instruktørkurs

 

Ytterligere årshjul for 2018 kommer.

 

Aktivitet høst 2017

Intern

06.09 – Generalforsamling

22.09-24.09 – Hyttetur

Koselig hyttetur hvor deltakere får prøve seg på blant annet sying, PVK, i tillegg til HLR-trening, og case-trening.

04.10-06.10 – Akuttmedisinkurs for studenter i 1A

17.10 – Instruktørkurs (17:00-20:00)

20.10 – Instruktørkurs (17:00-20:30)

01.11 – PVK-kurs

Kurs der medisinstudenter får lære å legge PVK på hverandre. Dette blir trent lite på gjennom studiet, og blir ikkje introdusert før 3. året. TrAMS tilbyr dette for mengdetrening og som inspirasjon til videre arbeid med akuttmedisin.

03.11-04.11 – TrAMS II-kurs

TrAMS II er et kurs som omhandler prehospital og interhospital akuttmedisin, kurset er derfor for medisinstudenter som har kommet til stadium II eller høyere.

23.11 – Juleverksted

Lavterskelarrangement for medlemmer i TrAMS. Det blir ulike aktiviteter som skal skape inspirasjon til videre arbeid med akuttmedisin.

 

Calling-kveld vil også bli arrangert, dato kommer. I løpet av calling-kvelden vil deltakere få informasjon om hvordan man bruker sykehusets calling-system.

 

Ekstern

19.10 – PVK sykepleiere (17:00-20:00)

TrAMS har lang tradisjon for å arrangere PVK-kurs for sykepleierstudenter. Det er hyggelig å kunne være med å bidra til mengdetrening med innlegging av PVK, der deltakerene kan stikke så mange ganger som de vil, på hvem de vil. Det er også hyggelig å bidra til at sykepleierne og medisinstudentene jobber litt mer sammen om felles kunnskap.

26.10 – PVK vernepleiere (18:00-21:00)