Instruktør

Man lærer mye når man lærer bort til andre. Som instruktør blir du også prioritert som deltager når TrAMS utlyser behov for hjelp fra diverse samarbeidspartnere. Hvis du er interessert i å være med på instruktørkurs så kan du melde min interesse i bunnen av siden.

Bli instruktør!

Frist for å søke om å bli instruktør i 2020 er gått ut. Ny dato kommer neste skoleår.

Som instruktør får du muligheten til å lære bort akuttmedisin via både eksterne og interne kurs. I tillegg får du en rekke fordeler på TrAMS sine plassbegrensede arrangementer.

Søknaden bør inneholde:

• Kort info om deg selv

• Motivasjonen for å bli instruktør

• Relevant erfaring

Søknaden skal inneholde maks 400 ord og sendes til eksternsjef@trams.no.

Eventuelle spørsmål kan sendes til instruktoransvarlig@trams.no. Instruktørkurset blir i år et helgeseminar fra 2. - 4. oktober. Dette er obligatorisk for nye instruktører. Det er bare TrAMS-medlemmer som kan søke om å bli instruktører.


Lønnsskjema

Husk og registrer skjema etter at du har utført oppdrag.

Instruktørportal

I løpet av 2021 kommer det link til ny læringsportal der du kan ta kurs og oppdatere deg på fagstoff i forkant av kurs.