For medisinstudenter

Bli medlem!

TrAMS er studentforeningen for medisinstudenter ved NTNU som er interesserte i akuttmedisin! Som medlem kan du blant annet delta på TrAMS-arrangementer forbeholdt medlemmer, du får gratis ferdighetskurs og muligheten til å delta på vår generalforsamling. I tillegg kan du som medlem også engasjere deg ytterligere i foreningen ved å bli instruktør eller bli med i foreningens komiteer. 

TrAMS-medlemskapet er et livstidsmedlemskap med kontigent på 250 kr. For å bli medlem må du være medisinstudent ved NTNU, tidligere medisinstudent ved NTNU, eller lege ved St.Olavs Hospital. 

Bli medlem i dag ved å klikke på knappen under!

Våre tilbud

TrAMS arrangerer en rekke kurs, foredrag, skillskvelder og annet moro i løpet av et semester. Klikk deg inn under for å lese mer om de ulike tilbudene. Noen tilbud er åpne for alle medisinstudenter, mens andre er kun for medlemmer. 

Kurs i akuttmedisin på medisinstudiet

TrAMS holder 3 ulike kurs i akuttmedisin for medisinstudentene på NTNU på stadium I, II og III. Kursene på stadium I og II er timeplanfestet. 

Ferdighetskurs


I løpet av semesteret arrangerer TrAMS jevnlige kurs innen ferdigheter som sutur, gips og PVK. Kursene er åpne for alle, men medlemmer får kursene gratis. 

Foredrag


TrAMS arrangerer også diverse foredrag gjennom et semester med akuttmedisinsk relevans. Foredragene har ulik tematikk og skal sørge for faglig påfyll og inspirasjon. 

Frivillig uketjeneste i akuttmedisin

Frivillig uketjeneste i akuttmedisin er et tilbud for alle som har deltatt på informasjonsmøte i regi av TrAMS i samarbeid med anestesiavdelingen ved St. Olavs hospital. Dette krever at man studerer medisin på NTNU ved stadium II eller III. Du trenger ikke å være medlem for å benytte deg av tilbudet.

Skillskvelder

TrAMS tilbyr gratis ferdighetstrening for medlemmer. Her får man god veiledning og opplæring av kompetente instruktører i forskjellige praktiske ferdigheter. Skillskveldene våre er et lavterskel tilbud som både er sosialt og lærerikt. Andre arrangementer


TrAMS arrangerer en rekke andre aktiviteter gjennom skoleåret.

Juleverksted og påskeverksted er populære ettermiddagstilbud med ferdighetstrening og hygge før høytidene. 

Før eksamen arrangerer vi også eksamensøving for å friske opp ferdighetene før OSKE.