Frivillig uketjeneste i akuttmedisin

Dette er et tilbud åpent for alle som har deltatt på Informasjonsmøte i regi av TrAMS i samarbeid med anestesiavdelingen ved universitetssykehuset St. Olavs hospital. Dette betinger at du studerer medisin ved NTNU på høyere stadium - som vil si fra og med 3. klasse og oppover. Du trenger ikke å være medlem for å benytte deg av tilbudet.