Frivillig uketjeneste i akuttmedisin

Dette er et tilbud åpent for alle som har deltatt på informasjonsmøte i regi av TrAMS i samarbeid med anestesiavdelingen ved universitetssykehuset St. Olavs hospital. Tilbudet gjelder for medisinstudenter på NTNU fra og med 3. klasse. Du trenger ikke å være medlem for å benytte deg av tilbudet.