Skillskveld

Skillskvelder er et tilbud som kun gis til medlemmer og det er gratis å delta. Her blir det fokusert ferdighetstrening under veiledning i løpet av en ettermiddag. For enkelte av tilbudene vil det være prioritet for kursdeltagere, eller begrensninger for hvilke stadium som kan delta siden det krever visse forkunnskaper. For at flest mulig skal få delta på mest mulig praktiserer vi påmelding slik at vi kan administrere logistikken på en hensiktsmessig måte.

Eksempler på ferdigheter som trenes på er sutur, gips, etablering av venøs tilgang (PVK) og HLR.