Medlemstilbud

Som medlem i TrAMS får du en rekke fordeler! Du kan delta på skillskvelder, påske - og juleverksted og kan delta og har stemmerett på generalforsamlingen. Du kan også engasjere deg videre i foreningen ved å bli instruktør eller bli med i en av våre komiteer. Som medlem kan du også være med på spennende markøroppdrag.


TrAMS-instruktør

Som TrAMS-instruktør får du mulighet til å lære bort akuttmedisin på både interne og eksterne kurs. I tillegg er man prioritert ved en del antallsbegrensede arrangementer. Ikke minst får man ta del i et sosialt og hyggelig instruktørmiljø!

For å kunne søke om å bli instruktør, må man være medlem i TrAMS.Komitéer

Våre komitéer består av TrAMS-ere som ønsker å engasjere seg mer i foreningen! Som medlem i en komité er man med på å utvikle caser, nye kurs eller innhold til skillskvelder. 

Vi har per nå følgende komitéer:

Markøroppdrag

Markører er nødvendige for å gjennomføre akuttmedisinske kurs. Som markør spiller man syk eller skadd i en medisinsk simulering.

 Gjennom året har vi behov for markører til mange av våre egne kurs, deriblant TrAMS II - og TrAMS III - kursene. I tillegg får vi flere spennende forespørsler fra andre aktører, blant annet har vi hatt markøroppdrag for Forsvaret, Politiet, Ambulansen og avdelinger på St.Olavs hospital.