Bestill kurs

Førstehjelpskurs

Vi leverer tilpassede kurs til markedets beste pris. Kursene baserer seg ABC(DE)-algoritmen og kvalitetssikret fagkunnskap i kombinasjon med dyktige instruktører.

DHLR-kurs

DHLR er et kurs i bruk av hjertestarter under Hjerte-lungeredning. Det er et standardisert kurs godkjent av Norsk resucsitasjonsråd

AHLR-kurs

AHLR er et kurs i avansert gjenopplivning med hjertestarter og medikamenter. Det er et standardisert kurs godkjent av Norsk resucsitasjonsråd.

Andre kurs

Vi tilbyr også andre kurs som er tilpasset studenter eller kunder med helsefaglig bakgrunn. Ta kontakt med oss på eksternsjef@trams.no hvis du ønsker å høre om vi har mulighet til å tilby dere kurs.