Komiteer

Er du interessert i å fordype deg innenfor TrAMS? Som medlem i en av TrAMS komiteene kan du bli med å utvikle caser, nye kurs, eller innhold til skillskvelder. Som komitémedlem får du erfaring med å jobbe innenfor TrAMS-systemet og du vil få lære masse om både fag og organisering. Det skal være gøy og være med i en komité og derfor legger man opp aktiviteten etter hva komiteen selv ønsker. Hvis du har spørsmål om å være med i en komité kan du enten ta kontakt med komitésjefen eller relasjonsansvarlig@trams.no.

KirKom - Traume og kirurgisk komité

KirKom er en komité med instruktører som har særlig interesse innenfor generell kirurgi, ortopedi og traumemedisin.RadKom - Radiologisk komité

TrAMS radiologiske komité arrangerer og utvikler TrAMS-kurs innen radiologiske ferdigheter. Foreløpig arrangerer RadKom kurs i eFAST undersøkelse ved bruk av Vscan, men komiteen arbeider med å utvikle nye kurstilbud.

SosKom - Sosialkomiteen

SosKom er selve hjertet til TrAMS. Det er vi som står for sosiale sammenkomster, for å samle medlemmer og instruktører og skape godt miljø i foreningen. Har du både glede for akuttmedisin og ha det gøy med likesinnede er dette komiteen for deg!

Fjellkom - Fjellmedisinsk komité

TrAMS sin fjellmedisinske komité er en nyoppstartet komité som skal lage et kurs i fjellmedisin. Kurset skal ta for seg temaer som skader, sykdommer og problemer som oppstår utenfor allfarvei.

Mer info kommer!

Eksempler på oppgaver som komitémedlem:

  • Lage caser til kurs

  • Foreslå foredragsholdere

  • Designe innhold til skillskvelder

  • Foreslå artikler til journal-club

  • Stille opp på, og arrangere kurs og skillskveld (instruktørarbeid)

Komiteen og dens medlemmer må selv finne ut av hva de ønsker av aktivitet.