Komitéer

Er du interessert i å fordype deg innenfor TrAMS? Som medlem i en av TrAMS sine komitéer kan du bli med å utvikle caser, nye kurs, eller innhold til skillskvelder. Som komitémedlem får involvere deg masse i TrAMS og du vil få lære mye om både fag og organisering. Det skal være gøy å være med i en komité og derfor legger man opp aktiviteten etter hva komiteen selv ønsker. Klikk inn på hver komité under for å lese mer om dem!

Har du spørsmål om TrAMS sine komitéer, eller en idé om å stifte en ny komite?

Ta kontakt med komiteansvarlig@trams.no eller kontakt komitéen direkte.

KirKom - Traume og kirurgisk komité

RadKom - Radiologisk komité

SosKom - Sosialkomitéen

Fjellkom - Fjellmedisinsk komité