Om TrAMS

TrAMS ble stiftet 7.mai 2009. Foreningen har som mål å fremme interessen for akuttmedisin blant legestudenter, samt øke den akuttmedisinske kompetansen hos leger. I tillegg ønsker vi å spre førstehjelpskunnskap i samfunnet.

Mange leger, kanskje spesielt i distriktene, føler at de kunne hatt mer trening i situasjoner som krever akuttmedisinsk tankegang og handling. TrAMS ønsker å skape muligheten til å lære og øve på stressmestring og prosedyrene som redder liv, enten man står alene eller jobber som del av et tverrfaglig team.

TrAMS sin drift er i grove trekk delt i to bolker; intern og ekstern.

Interndelens hovedoppgave er å holde forelesninger, kurs og workshops for medisinstudenter og leger. Eksterndelen jobber med å utdanne kursledere/instruktører som kan dra rundt å holde førstehjelpskurs for lærere, linjeforeninger og andre.

Aktivitet

Vedtekter