Om styret

Styret til TrAMS består av 11 medlemmer med definerte oppgaver. I tillegg velges det inn en leder for mentorgruppen vår som skal fungere som bindeledd mellom det sittende styret og tidligere styremedlem. Styret har møter omlag annenhver uke til fast dag og tid. De styrer foreningen i tråd med gjeldende vedtekter fastsatt ved foreningens generalforsamling. Mer om oss, vervene og kontaktinformasjon finner du ved å klikke deg inn nedenfor.

E-post til foreningens styre sendes til post@trams.no.

Leder

leder@trams.no

Fagansvarlig

fagansvarlig@trams.no

Internsjef

internsjef@trams.no

Eksternsjef

eksternsjef@trams.no

Økonomi og sponsoransvarlig

sponsoransvarlig@trams.no

Interkoordinator

internkoordinator@trams.no

Eksternkoordinator

eksternkoordinator@trams.no

Instruktøransvarlig

instruktoransvarlig@trams.no

Markedsføringsansvarlig

markedsansvarlig@trams.no

Utstyrsansvarlig

materiell@trams.no

Sekretær

web@trams.no