Leder

Som leder må man ta ansvar for alt, selvom man ikke har anledning til å involvere seg i like mye samtidig. Derfor må man få en god nok oversikt over foreningen til at man kan veilede og være tilgjengelig når det blir behov. Ledelse av frivillige i en fagspesifikk interesseforening kan være utfordrende, men veldig lærerikt. Det er viktig å se etter muligheter for å holde motivasjonen oppe, og fasilitere gode gruppeprosesser som bidrar til felles tilhørighet, trygghet og retning.

E-post kan sendes til leder@trams.no

Andreas Lindeman

Mitt navn er Andreas, jeg er 24 år gammel fra Tomter i Indre Østfold og går tredje året på medisin. Før jeg begynte å studere jobbet jeg i Hæren, og ble der interessert i akuttmedisin. På fritiden liker jeg å drive med kampsport og friluftsliv.