Om foreningen

Trondheim akuttmedisinske studentforening, populært kjent som TrAMS, ble stiftet 7. mai 2009. Vi er en ideell organisasjon, av og for medisinstudenter i Trondheim, basert på frivillighet.

Foreningens hovedformål er å fremme interesse og øke kunnskap innen akuttmedisin blant kommende leger. Vi tilbyr også kurs til andre studenter og lekfolk som et bidrag i dugnaden for å øke overlevelse i situasjoner hvor liv og helse står på spill. Vi når målene våre gjennom å levere kursing, foredrag og ferdighetstrening som er kvalitetssikret av fagmiljøene og tilpasset nivået til deltagerne. Du kan lese om våre vedtekter her.

Foreningen deltar aktivt i det norske og det skandinaviske studentmiljøet innen akuttmedisin gjennom NAMS - Norsk akuttmedisinsk studentforum.

I 2016 ble det første TrAMS-kurset implementert i undervisningen for medisinstudenter ved Norges teknisk-naturfaglige universitet ( NTNU). I 2021 ble et nytt TrAMS-kurs implementert i timeplanen for medisinstudenter på stadium II som et pilotprosjekt, og kurset videreføres i 2022.