Om foreningen

Trondheim akuttmedisinske studentforening, populært kjent som TrAMS, ble stiftet 7. mai 2009. Vi er en ideell organisasjon, av og for medisinstudenter i Trondheim, basert på frivillighet.

Trondheim Akuttmedisinske Studentforening (TrAMS) er en ideell organisasjon av og for medisinstudenter i Trondheim. Foreningens hovedformål er å tydeliggjøre viktigheten av faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, både for kommende leger og lekfolk. Vi ønsker å skape trygghet rundt håndtering av akuttmedisinske situasjoner ved å fremme interesse og engasjement for fagfeltet, samt å styrke kunnskapsgrunnlaget. Dette oppnår vi ved å levere kursing, foredrag og ferdighetstrening som er kvalitetssikret av fagmiljøene og tilpasset nivået til deltagerne. Du kan lese om våre vedtekter her.

Foreningen deltar aktivt i det norske og det skandinaviske studentmiljøet innen akuttmedisin gjennom NAMS - Norsk akuttmedisinsk studentforum. 

I 2016 ble det første TrAMS-kurset implementert i undervisningen for medisinstudenter ved Norges teknisk-naturfaglige universitet ( NTNU). I 2021 ble et nytt TrAMS-kurs implementert i timeplanen for medisinstudenter på stadium II.