For instruktører


Bli instruktør!

Som instruktør får du muligheten til å lære bort akuttmedisin på både eksterne og interne kurs. I tillegg blir man prioritert på noen av TrAMS sine antallsbegrensede arrangementer. Ikke minst får man som instruktør ta del i et sosialt og hyggelig instruktørmiljø! 

For å kunne søke om å bli instruktør må du være medlem i TrAMS. 

Søknaden bør inneholde: 

• Kort info om deg selv 

• Motivasjonen for å bli instruktør 

• Relevant erfaring 

Søknaden skal inneholde maks 400 ord. E-postens emnefelt merkes "Søknad TrAMS instruktør 2022 - Navn Navnesen". Søknaden sendes til eksternsjef@trams.no.


Eventuelle spørsmål kan sendes til instruktoransvarlig@trams.no. Instruktørkurset vil foregå på hytteturen 7.- 9. oktober, samt noen kvelder i ukene før. Dette er obligatorisk for nye instruktører.

Instruktørportal

Her ligger all faglig og praktisk informasjon du trenger som instruktør på eksternkurs. Fagressurser og oppsett for eksternkurs er revidert i 2023. foejoewjf

Refusjonsskjema

Har du lagt ut for noe i forbindelse med TrAMS-oppdrag? Fyll ut refusjonsskjemaet under for tilbakebetaling. eihfiehfiehfiehifhiewhfifewh

Casebank og triggere

Her finner du caser og triggere som instruktører kan benytte i undervisningssammenheng. hfiewhfiwehifhweifhiwefh

Lønnsskjema

Etter utført oppdrag må du registrere deg i lønnsskjemaet for å få utbetalt honorar. iehwifhiewhifhiehfi