For instruktører


Bli instruktør!

Som instruktør får du muligheten til å lære bort akuttmedisin på både eksterne og interne kurs. I tillegg blir man prioritert på noen av TrAMS sine antallsbegrensede arrangementer. Ikke minst får man som instruktør ta del i et sosialt og hyggelig instruktørmiljø!

For å kunne søke om å bli instruktør må du være medlem i TrAMS.

Vi har nå åpnet søknadsprosessen for nye instruktører høsten 2022!

Søknaden bør inneholde:

• Kort info om deg selv

• Motivasjonen for å bli instruktør

• Relevant erfaring

Søknaden skal inneholde maks 400 ord. E-postens emnefelt merkes "Søknad TrAMS instruktør 2022 - Navn Navnesen". Søknaden sendes til eksternsjef@trams.no.


Eventuelle spørsmål kan sendes til instruktoransvarlig@trams.no. Instruktørkurset vil foregå på hytteturen 7.- 9. oktober, samt noen kvelder i ukene før. Dette er obligatorisk for nye instruktører.

Lønnsskjema

Etter utført oppdrag må du registrere deg i lønnskjemaet for å få utbetalt honorar.

Instruktørportal

Instruktørkurs og bakgrunnsmaterialer for å holde kurs. Kommer i løpet av 2021.

Komiteer

Fordypning, øving, utvikling. Ønsker du å engasjere deg mer i TrAMS? Klikk deg inn for mer informasjon om våre komiteer!

Refusjonsskjema

Har du lagt ut for noe i forbindelse med TrAMS-oppdrag? Fyll ut refusjonsskjemaet under for tilbakebetaling.