For instruktører


Bli instruktør!

Som instruktør får du muligheten til å lære bort akuttmedisin på både eksterne og interne kurs. I tillegg blir man prioritert på noen av TrAMS sine antallsbegrensede arrangementer. Som instruktør får man ta del i et sosialt og hyggelig instruktørmiljø! 

For å kunne søke om å bli instruktør må du være medlem i TrAMS. Opptaket er søknadsbasert. Likevel kan engasjement i foreningen utover det som fremgår av søknaden, tas i betraktning. 

Fyll ut dette skjemaet for å bli instruktør: 

Søknad TrAMS-instruktør

Merk at det skal legges ved en søknadstekst med maks 400 ord. 

Søknadsteksten skal inneholde: 

Eventuelle spørsmål kan sendes til instruktoransvarlig@trams.no. Instruktørkurset vil foregå på hytteturen 6.-8. oktober, samt noen kvelder i ukene før. Dette er obligatorisk for nye instruktører.

Albuskjell 2023

Albuskjell.mp4

Instruktørportal

Her ligger all faglig og praktisk informasjon du trenger som instruktør på eksternkurs. Fagressurser og oppsett for eksternkurs er revidert i 2023. foejoewjf

Refusjonsskjema

Har du lagt ut for noe i forbindelse med TrAMS-oppdrag? Fyll ut refusjonsskjemaet under for tilbakebetaling. eihfiehfiehfiehifhiewhfifewh

Casebank og triggere

Her finner du caser og triggere som instruktører kan benytte i undervisningssammenheng. hfiewhfiwehifhweifhiwefh

Lønnsskjema

Etter utført oppdrag må du registrere deg i lønnsskjemaet for å få utbetalt honorar. iehwifhiewhifhiehfi